Ilningar

Ilningar kan uppstå på grund av flera orsaker så som hål och sprickor i tänderna. Man kan även ha borstat på fel sätt under längre tid och fått så kallad blottade tandhalsar. Ilningar kan även orsakas på grund av tandgnissling och frätskador med mera.

Denna känsla förvärras oftast av kall mat och dryck men ibland även inandning av kall luft. Smärtan kommer ofta plötsligt och går över. Dock kan symptomen vara återkommande eller i många fall även kvarstå.

Tandläkaren hos Toothie hjälper dig med bedömning, ger råd för att lindra smärtan och planerar en fortsatt effektiv vård av den grundläggande orsaken till besvär från dina tand/tänder som ilar.

toothie-download-appstore-googleplay

Prova Toothie redan idag!

  • Videosamtal med Leg. Tandläkare
  • Gratis för barn och ungdomar
  • Öppet alla dagar 06:00 - 24:00

Skaffa appen

toothie-App Store-downloadtoothie-Google Play-download